Signere API

Signere.no er bygget med veldokumentert REST-APIer utviklet av Idfy. APIene forenkler arbeidet med å integrere digital identifisering og signering i nettside, applikasjon, fagsystem eller annen type løsning.
 

ÅPnE TESTKONTO DOKUMENTASJON

 

 

 

 

Hva er Signere API?

Med Signere API har vi gjort jobben for deg med å integrere komplekse sikkerhetsløsninger som for eksempel BankID. Vi tilbyr essensen av digital identifisering og signering på enklest mulig måte til deg som ikke jobber med sikkerhet og autentisering som kjernevirksomhet.

 

SE dokumentasjon »

 

 

Å integrere BankID og andre sterke eIDer har tradisjonelt vært forbeholdt de aller største virksomhetene, fordi det er komplekst, kostbart og tidkrevende å utvikle. Dessuten krever det mye å holde løsningen ved like over tid.

Vi har tatt mål av oss å tilby det APIet som gjør implementering av digital identifisering og signering enklest av alternativene på markedet, og har laget et REST-API som gir deg det du trenger med få kall. Med vår løsning tar det derfor timer snarere enn måneder å bygge en identifiserings- eller signeringsprosess.

For deg som er produkteier eller systemintegratør betyr det at «time-to-market» og kostnader ved integrasjon kan reduseres til et minimum sammenliknet med andre løsninger på markedet. Dessuten trenger du ikke tenke på vedlikehold av selve eID-løsningen i bunnen over tid – det ordner vi for deg.
 

Hvordan kan Signere API brukes?

Kundekontroll i henhold til Hvitvaskingsloven

En rekke virksomheter, blant annet banker, forsikringsselskaper, investeringsfond, regnskapsførere og revisorer har i henhold til Hvitvaskingsloven plikt til å gjennomføre en grundig kundekontroll når de oppretter nye kundeforhold.

Les mer om Fronteer Solutions, som benytter Signere API til å kontrollere nye fondskunder til sitt faktorfond Harvest. »

Digital alderskontroll

Har du behov for å kontrollere alderen til en person på en sikker måte, kan Signere API hjelpe deg med det. Ved å bruke Signere API kan du gjennomføre en sikker legitimasjonskontroll med BankID, og på den måten slipper du å ha fysisk betjening som sjekker legitimasjon.

Les mer om Brun og Blid, som bruker Signere API for å kontrollere at kundene er over 18 år når de besøker deres solsentre. »

Sikker innhenting av personnummer

Hvis din virksomhet har behov for å innhente verifisert personnummer fra kunder, kan du bruke Signere API til dette. Når kunden har identifisert seg med BankID, kan du samtidig hente ut fullt fødsels- og personnummer, gitt at du har tillatelse til å gjøre dette.

Digital signering av dokumenter

Har du behov for at kundene eller brukerne dine signerer dokumenter på nettsiden din eller i appen din? Da kan du bruke Signere API til å lage en synkron digital signeringsprosess innebygget på nettsiden eller i appen.

Digital utsendelse, signering og håndtering av dokumenter i fagsystem

Dersom flere parter skal signere et dokument, eller dersom du på annen måte har behov for å bygge en mer kompleks signeringsprosess, kan Signere API brukes til det. Med en asynkron digital signeringsprosess kan du sette opp vilkårlig mange mottakere av et dokument, samt sende ut varslinger på e-post og SMS til den eller de som skal signere dokumentet.

Sikker innlogging i webløsning eller app

Har du behov for sterk autentisering av brukere som skal logge seg inn i webløsninger eller apper? På liknende måte som når du logger deg inn i nettbanken din, kan du bruke Signere API til å lage innlogging med BankID. På denne måten oppnår du autentisering av brukerne dine på høyeste sikkerhetsnivå

ÅPNE GRATIS TESTKONTO

Ønsker du en gjennomgang
av Signere API?

Kontakt oss i dag, så setter vi opp et uforpliktende møte