Utfordring

Nye og strengere regler fra 2016 om aldersverifisering gjorde at Brun og blid sto overfor to valg: Å innføre manuell betjening på alle solsentre, eller utvikle en trygg og sikker digital løsning som sikrer at kundene er over 18 år gamle. Brun og blid landet på det siste, med utvikling av en ny app med BankID som en sentral komponent.

Løsning

Før appen kan tas i bruk første gang, verifiseres kundens alder ved hjelp av BankID. Deretter legger kunden til et betalingskort. Bruk av appen skjer ved at det velges soltid gjennom å peke mobilkameraet mot QR-kode på en automat ved det aktuelle solsenteret.

Appen er utviklet av Cgp Group. Signere.no API er benyttet for funksjonalitet knyttet til autentisering med BankID.
 

Les mer om Signere API »

 

 

  • "Vi tror på dette som en vinn-vinn-situasjon, både for oss og kundene. Kundene får 20% mer soltid ved kjøp i app, vi får en god kanal for å kommunisere med våre kunder, kontantene fases ut, og vi løser utfordringen med aldersverifikasjon på en trygg måte"

    Torbjørn Frantzen, daglig leder Brun og blid

Har du lignende utfordringer?

Kontakt oss for et uforpliktende møte