Utfordring

Lover, forskrifter og bransjenormer stiller med rette høye krav til sikkerhet og kundekontroll når det skal gjennomføres finansielle transaksjoner, for å forhindre for eksempel hvitvasking av penger, svindel og andre typer lovbrudd. Det har tradisjonelt vært kostbart og tidkrevende å gjennomføre kundekontroller som tilfredsstiller disse kravene.

Man har derfor vært nødt til å kreve personlig oppmøte og fremvisning av pass hos bank eller på posten, samt å sende dokumenter i posten for signering med penn og papir. Ulemper med dette er at det er kostbart å gjennomføre, tar lang tid, og krever mye manuelt arbeid. I tillegg skaper det en høy barriere for dem som ønsker å bli kunder, og mange potensielle kunder faller av i prosessen.

Løsning

For å kunne ivareta sikkerheten for kundene sine og samtidig tilby en brukervennlig, effektiv onboardingprosess, valgte Fronteer Solutions å benytte eID-løsninger fra Signere.no til å legitimere nye kunder og signere spareavtaler helt digitalt.

På denne måten ivaretar Fronteer kravene til sikkerhet, samt at de sparer kostnader ved å unngå manuell kundekontroll og behandling av kundeavtaler. Kundene slipper å legitimere seg fysisk og signere med penn på papir, og kan i stedet fokusere på hvordan de ønsker å investere pengene sine. Dessuten gjør løsningen at man blir kunde på et par minutter i stedet for å måtte vente i mange dager.
 

Les mer om Signere API »

 

Har du lignende utfordringer?

Kontakt oss for et uforpliktende møte