Utfordring

mCASH har konsesjon til å drive e-pengevirksomhet. For å tilfredsstille kravene i denne konsesjonen, må man på en sikker måte gjennomføre identifikasjon av nye kunder som tar i bruk betalingsappen for at kundene skal kunne utføre transaksjoner over en viss beløpsgrense. Dette gjøres for å redusere risikoen for svindel og andre ulovlige transaksjoner.

Utfordringen er at identifikasjonen må foregå med svært høy grad av sikkerhet, og tradisjonelt har dette kun vært mulig ved å kreve personlig oppmøte hos Posten eller i bank, med fremvisning av pass. Videre kreves det at sluttbrukerne signerer en avtale om bruk av tjenesten. En slik manuell identifikasjonsprosedyre og gammeldags signering av avtalen ville medført en betydelig kostnad for mCASH, og vært til betydelig hinder for at sluttbrukerne skulle ta i bruk løsningen. Konsekvensen ville vært at svært mange potensielle brukere hadde falt av i prosessen.

Løsning

mCASH valgte å bygge identifisering av brukere og signering av sluttbrukeravtalen med BankID og BankID på mobil direkte inn i appen gjennom Signere.nos API. På denne måten kunne de oppnå en sikker identifisering av sluttbrukerne, og unngå å måtte gjennomføre en manuell, fysisk identifikasjon av kundene. Samtidig kunne mCASH innhente signatur på sluttbrukeravtalen i én omgang, og kundene ble onboardet på sekunder.

 

Les mer om Signere API »

 

Har du lignende utfordringer?

Kontakt oss for et uforpliktende møte