Utfordring

For å tegne helse-, livs-, og uføreforsikring må forsikringstaker fylle ut en egenerklæring om sin helsetilstand. Erklæringen inneholder også en fullmakt som gir Vardia Forsikring tillatelse til å hente ut informasjon fra kundens fastlege. Egenerklæringen krevde mye tid til utfylling, og Vardia Forsikring opplevde at det var mange egenerklæringer som ikke ble sendt tilbake.

Løsning

Med Signere Skjema kan egenerklæringen signeres med BankID med en gang den er fylt ut av kunden. Som resultat av dette slipper kunden å sende inn egenerklæringen per post, og Vardia Forsikring kan sende egenerklæring og fullmakt til fastlegene elektronisk. Dette gjør at informasjonen kan verifiseres raskere, og kunden får tegnet forsikring nærmest umiddelbart.

Vardia Forsikring valgte også å bruke Signere API som innlogging til "Min side". Bruk av BankID som innlogging avlaster kundesentrene, som slipper å bruke tid på å rettlede kunder som har glemt passord, og i stedet kan hjelpe kunden med viktigere saker.

 

Les mer om Signere Skjema »

Les mer om Signere API »

 

  • “Vi er meget fornøyd med leveransen fra Signere.no, og vi har fått
    god oppfølging gjennom hele implementerings-prosessen”

    Øyvind Bergesen, Webmaster i Vardia

Har du lignende utfordringer?

Kontakt oss i dag for et uforpliktende møte