Elektronisk identifisering

Stadig mer samhandling mellom både privatpersoner og bedrifter foregår over internett. Som en konsekvens av dette har det oppstått behov for løsninger som muliggjør sikker identifisering av personer over internett.

For å gjennomføre personidentifisering over internett brukes en såkalt elektronisk ID (eID).  eID er en generell betegnelse for en mekanisme som kan identifisere en bestemt person digitalt over Internett. Eksempler på eID’er som muliggjør digital identifisering i Norge er BankID og Buypass. Signere.no har støtte for disse samt tilsvarende løsninger i Sverige, Danmark og Finland.

En eID har samme virkning som et vanlig papirbasert identifikasjonskort, som f.eks. fødselsattest, pass, bankkort eller førerkort, dvs. det kan bekrefte en persons fysiske identitet. I tillegg kan en eID benyttes til å signere et dokument på vegne av personen.