Elektronisk signering

En signering med en elektronisk ID (eID) vil både bevare integriteten på et dokument og skape en sikker knytning mellom dokumentet og personen(e) som signerte dokumentet.

Elektronisk identitet og signering henger tett sammen gjennom såkalte elektroniske sertifikater. Elektroniske sertifikater er en kobling mellom undertegners fysiske identitet og undertegners digitale nøkler som brukes til å signere et dokument eller en melding.

Digital personidentifisering og signering er raskere, tryggere og billigere enn tilsvarende manuelle prosesser med papir.  Gjennom enkle og brukervennlige løsninger digitaliserer og effektiviserer Signere.no kostbare og tidkrevende manuelle dokumentprosesser for små og store kunder i hele Norden.

Signere.no har støtte for flere typer mekanismer for signering og autentisering

Digital signatur kan brukes til å signere ulike typer dokumenter, og kan benyttes til å forsegle dokumenter på vegne av en virksomhet. Felles for alle bruksområdene er at man oppnår høy integritet, effektivitet og sikkerhet i fulldigitale prosesser.

De to mest utbredte elektroniske ID-mekanismene med høyt sikkerhetsnivå i Norge er BankID og Buypass. BankID har sitt utspring fra bankenes samarbeid (i dag Finans Norge) tidlig på 2000-tallet. Buypass på sin side har sitt utspring fra Norsk Tipping og EVRY. Både BankID og Buypass er såkalte  PKI-løsninger, og har støtte for både autentisering og signering. Det europeiske regulativet eIDAS vil være en viktig pådriver for utbredelsen av elektronisk signatur i hele Europa. eIDAS sikrer blant annet at de elektroniske signaturene blir juridisk forpliktende på tvers av landegrensene i hele EU/EØS.